CA | ES | EN

PROGRAMA INNOVATIO

El Programa “Innovatio” de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) pretén fomentar la innovació en salut a l’entorn de l’IdISBa, mitjançant el finançament parcial o complet de projectes d’innovació que facilitin la col·laboració del sector sanitari, l’entorn universitari i les empreses.


L’IdISBa, amb el patrocini de la Fundació Iberostar, convoca 1 ajut per a la realització de projectes d’innovació en salut de qualitat contrastada. 

 

Aquest programa te com a finalitat contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant e incrementant per això la competitivitat de la R+D+I en salut de les Illes Balears. Així mateix és objecte del present programa el disseny de tècniques, productes, instruments o similars que puguin contribuir a la millora de la salut de la població, mitjançant la protecció de la seva propietat intel·lectual i comercialització.

 

Amb aquesta convocatòria es pretén:

 

  • Impulsar la cultura innovadora a l’IdISBa, facilitant la transferència de resultats de la recerca a la pràctica clínica.
  • Donar visibilitat als projectes d’innovació en salut, per tal d’atraure inversors i empreses.
  • Potenciar les col·laboracions entre l’IdISBa i el sector empresarial de les Illes Balears.
  • Potenciar l’activitat innovadora de les línies de recerca liderades per investigadors emergents.
  • Impulsar la participació del personal investigador que realitza tasques assistencials al Servei de Salut de les Illes Balears.

 

Copyright 2017 IDISBA | Política de privacitat