CA | ES | EN

ÚLTIMES NOTÍCIES

viernes, 28 de julio de 2017
El Servei de Salut sufragarà el manteniment dels equipaments científics i de les instal·lacions de l’IdISBa a Son Espases

Segons acord del Consell de Govern de 28 juliol 2017, el Servei de Salut donarà suport a l’activitat investigadora que du a terme l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) a l’Hospital Universitari Son Espases mitjançant la formalització d’un conveni que serà vigent 4 anys, entre 2018 i 2021, i que té un import total d’1.122.495,44 €.

 
El conveni inclou una partida de 556.094 € amb la qual es finançaran tasques de manteniment de l’equipament no assistencial i de les instal·lacions dels mòduls F i I de la planta -1 de l’Hospital Universitari Son Espases. S’hi inclouen les despeses dels serveis de neteja, de desinfecció i higienització, serveis de bugaderia i llenceria, i de recollida i tractament de residus.
 
Així mateix, el conveni compta amb una altra partida de 566.398,44 € per a la contractació del manteniment de l’equipament científic dels laboratoris.
 
A més d’assumir les despeses dels serveis i del manteniment de l’equipament científic, el Servei de Salut es compromet a sol·licitar l’adscripció dels espais i dependències dels mòduls I i F de la planta -1 de l’hospital, on l’IdISBa exerceix la seva activitat.
 
Aquestes àrees, malgrat que estan integrades dins l’edifici principal de Son Espases, no estan dins el contracte de concessió.
 
Queden excloses d’aquest conveni les despeses dels serveis de manteniment de l’edifici S, edifici que sí està inclòs en el contracte de concessió.
 
L’equipament ubicat en els espais i mòduls esmentats s’adscriurà a l’IdISBa, que en farà un ús compartit amb l’Hospital Universitari Son Espases.


Aquest conveni suposa una passa més per al foment de la investigació en aquesta comunitat i reflecteix el compromís de la Conselleria de Salut de millorar i augmentar la dotació de recursos per a la recerca sanitària.

 

FONT: Acord Consell de Govern (CAIB) 8 juliol 2017Copyright 2017 IDISBA | Política de privacitat