CA | ES | EN

ÚLTIMES NOTÍCIES

martes, 9 de enero de 2018
Publicada la convocatòria AES 2018

L'Institut de Salut Carlos III ha fet pública la convocatòria 2018 de l'Acció Estratègica en Salut. A continuació us detallem  les diferents actuacions que componen la convocatòria, així com els terminis de presentació de sol·licituds.

 

A) ACTUACIONS OBJECTE D'AJUDA DELS SUBPROGRAMES ESTATALS DE FORMACIÓ, INCORPORACIÓ I MOBILITAT.

 

1. Contractes PFIS: 7 de març a 10 d'abril de 2018.

2. Contractes i-PFIS: 7 de març a 10 d'abril de 2018.

3. Ajudes de formació en gestió de la recerca en salut (FGIN): 14 de febrer a 8 de març de 2018.

4. Contractes Río Hortega: 15 de febrer a 15 de març de 2018.

5. Contractes de gestió en investigació en salut en els IIS: 14 de febrer a 14 de març de 2018.

6. Contractes Miguel Servet: 8 de març a 3 d'abril de 2018.

7. Contractes Miguel Servet tipus II: 20 de febrer 20 de març de 2018.

8. Contractes Sara Borrell: 20 de febrer a 21 de març de 2018.

9. Contractes Juan Rodés: 22 de febrer a 22 de març de 2018.

NOU 10. Contractes José María Segovia de Arana: 15 de febrer a 15 de març de 2018.

NOU 11. Contractes de tècnics bioinformàtics de suport a la investigació en els IIS: 7 de març a 12 d'abril de 2018.

12. Ajudes per a la mobilitat del personal investigador (Modalitat M-BAE): 14 de febrer a 14 de març de 2018.

13. Ajudes per a la mobilitat del personal investigador (Modalitat M-AES): 14 de febrer a 14 de març de 2018.

 

NOVETATS:

Publicació de dues noves convocatòries:

 

Contractes José María Segovia de Arana. L'AES 2018 preveu una nova modalitat per a la intensificació de l'activitat investigadora de professionals sanitaris que siguin responsables científics, en els seus centres, d'accions finançades pel programa europeu Horizonte 2020. L'AES 2018 no contempla altres modalitats de 'Contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora en el Sistema Nacional de Salut '.

 

Contractes de tècnics bioinformàtics de suport a la investigació en els IIS.

 

Novetats importants en els contractes Miguel Servet tipus I:

 

• L'ajuda addicional concedida per a l'execució d'activitats de recerca, associada als contractes Miguel Servet tipus I, descendeix a 40.000 €, en lloc dels 100.000 € de convocatòries anteriors. No obstant això, s'amplia el període d'execució, ja que aquesta despesa s'ha de fer durant les quatre primeres anualitats del contracte.

• També hi ha modificacions en els requisits d'elegibilitat dels candidats i en són elegibles aquells investigadors amb experiència post-doctoral d'entre cinc i deu anys.

• S'han modificat els criteris d'avaluació, per a aquesta convocatòria cobra més pes a la valoració dels mèrits del candidat pel que fa a convocatòries anteriors.

• Els beneficiaris d'aquest ajut en l'àmbit de l'AES 2018 no disposaran a la finalització de la mateixa d'un programa Miguel Servet tipus II

 

Els ajuts per a la mobilitat del personal investigador presenten novetats relacionades amb la dotació econòmica i amb els criteris d'avaluació de les modalitats M-BAES 2018 i M-AES 2018.

 

B) ACTUACIONS OBJECTE D'AJUDA DELS SUBPROGRAMES ESTATALS D'ENFORTIMENT INSTITUCIONAL I GENERACIÓ DE CONEIXEMENT.

 

1. Incorporació de nous grups al Consorci CIBERNED: 27 de febrer a 27 de març de 2018.

2. Projectes d'investigació en salut (Modalitat Projectes d'investigació en salut): 14 de febrer a 8 de març de 2018.

3. Projectes d'investigació en salut (Modalitat Projectes de desenvolupament tecnològic en salut): 13 de març a 12 d'abril de 2018.

4. Accions complementàries de programació conjunta internacional: 13 de juny a 12 de juliol de 2018.

 

El termini per a la generació i presentació de les sol·licituds mitjançant l'aplicació informàtica finalitzarà a les 15:00 hores, hora peninsular, del dia de finalització indicat.

 

El model de currículum vitae necessari per a les actuacions contingudes en aquesta convocatòria és el Curriculum Vitae abreujat (CVA), generat de forma automàtica des de l'editor CVN (http://cvn.fecyt.es/editor) o des de qualsevol institució certificada en la norma CVN de la FECYT que ofereixi el servei CVA. És molt important recordar que la presentació d'un currículum vitae que no sigui en aquest format serà rebutjat, i que de vegades és un document no esmenable, la falta o presentació errònia suposa la desestimació de la sol·licitud.Copyright 2018 IDISBA | Política de privacitat