CA | ES | EN

últimas noticias

jueves, 13 de julio de 2017
Consulta Pública del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020

La Secretaria d'Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat sotmet a informació pública prèvia l'avanç del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació per al període 2017-2020, entre l'11 de juliol i el 31 de juliol de 2017.

Per a l’elaboració de la proposta que se sotmet a consulta pública, la Secretaria d’Estat ha comptat amb la participació de més de setanta experts independents:

a) responsables de la programació i gestió d'ajudes de R+D+i i responsables de les polítiques sectorials de l'Administració General de l'Estat;
b) representants dels agents d'execució d'activitats de R+D+i i beneficiaris de les ajudes –investigadors, universitats, OPIs, organismes de recerca, empreses, centres tecnològics, plataformes tecnològiques, centres de recerca del Sistema Nacional de Salut, etc;
c) representants de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, les societats científiques, empresarials, tecnològiques, associacions de col·lectius d'usuaris d'ajudes del Pla Estatal, etc., i
d) altres experts independents amb una experiència contrastada en el disseny de polítiques públiques de R+D+i a nivell nacional i internacional.

El Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació conté les actuacions de l'Administració General de l'Estat destinades a fomentar i impulsar la generació de coneixements científics i tecnològics, la seva aplicació i transferència, i són per tant part essencial de les polítiques públiques que comparteixen un únic objectiu: impulsar la recerca científica, la recerca industrial, el desenvolupament experimental, l'avanç tecnològic i la innovació com a activitats essencials per al progrés científic, social i econòmic del nostre país.

En document adjunt podeu veure l’esborrany del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació per si voleu participar i fer suggeriments.

Els comentaris i propostes hauran de remetre's a través de la bústia planestatal2017-2020@mineco.es.Copyright 2017 IDISBA | Política de privacidad